دست‌های آزاد هوشمند، بسته‌بندی پیشرو هوشمند!

تور کارخانه

شرکت ما عمدتاً ماشین‌های باز کردن کارتن اتوماتیک، ماشین‌های کارتن‌سازی اتوماتیک، ماشین‌های بسته‌بندی اتوماتیک کارتن، ماشین‌های بسته‌بندی اتوماتیک، ماشین‌های بسته‌بندی خلاء، ماشین‌های بسته‌بندی اتوماتیک، ماشین‌های آب بندی و ماشین‌های پالت‌سازی را تولید می‌کند.از این محصول می توان در خطوط تولید بسته بندی انواع دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی، مواد غذایی و دارویی استفاده کرد.حوزه تجاری شامل انجام برنامه ریزی غیر استاندارد کل کارخانه، طراحی و ساخت و ماشین آلات قالب گیری مختلف است.